Sukkelan yritysneuvonta

Mistä löydän oikean tekijän? Toiminimi vai osakeyhtiö? Mihin kaikki yrityksen rahat valuvat? Mikä tase? Kuinka monta lauantaita kuluu vuosilomaan?
Tuttua, eikö totta! Pohditaan yhdessä ja tehdään yhdessä yrittäjäarjestasi helpompaa.

Kaikki käymämme keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Mikäli et löytänyt tarvitsemaasi apua valmiista paketeistamme ole yhteydessä. Räätälöimme tarpeisiisi sopivan täsmätuotteen mielellämme.

Hintoihin lisätään arvolisävero 24 %

 

Hinnoittelu

Parituntisessa tapaamisessa käymme läpi yrityksesi nykyistä hinnoittelustrategiaa ja miten sitä voisi kehittää kannattavammaksi. Teemme erilaisia vaihtoehtoisia laskelmia, joiden avulla konkreettisesti näet mitä vaikutusta vaikkapa alennuksilla on yrityksesi tulokseen. Saat itsellesi käyttöön laatimamme laskurit, joita voit jatkossakin hyödyntää hinnoittelupohdinnoissasi.
390 €

Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen alkeet

Parituntisessa tapaamisessa käymme läpi alkeet työnantajana toimimisessa. Mitä olisi hyvä ottaa huomioon työsopimusta laadittaessa ja mitä vakuutuksia tulee ottaa? Miten palkanmaksu ja erilaiset palkkailmoitukset hoidetaan? Lisäksi käymme läpi henkilöstöhallinnon pikkuniksejä.
290€

Yrityksesi tärkeät numerot

Aamu- tai iltapäivätapaamisen aikana opit lukemaan kirjanpitoraportteja ja ymmärtämään mitä mikäkin rivi kertoo, mitä eroa on tuloslaskelmalla ja taseella ja mitä numerot kertovat yrityksestäsi. Sparraajasi kertoo mihin lukuihin olisi hyvä kiinnittää erityistä huomiota ja mitä lukuja muuttamalla yrityksesi voisi paremmin.
390€

Toiminimestä Osakeyhtiöksi

Parituntisessa tapaamisessa käydään läpi milloin yhtiömuodon muutos on järkevää verotuksellisesti, miten yhtiömuodonmuutos näkyy yrityksen arjessa ja mitä käytännön toimenpiteitä tulee tehdä yhtiömuotoa muutettaessa.
290€

Luo hyvä alihankintasuhde

Aamu- tai iltapäivätapaamisessa käydään läpi mitä olisi hyvä ottaa huomioon alihankintasopimusta laadittaessa ja miten yrityksellesi sopiva palkkiomallijärjestelmä voisi rakentua. Tarkastelemme verottajan tulkitaan milloin alihankintasuhde katsotaan työsuhteeksi.
390€

Alihankkija vs. Työntekijä

Parituntisessa tapaamisessamme käymme läpi mitä tulisi ottaa huomioon miettiessä ottaako alihankkijan vai palkkaako työntekijän.
290€

Asiakkaamme kertovat