Sukkelan yritysneuvonta

Mistä löydän oikean tekijän? Mihin kaikki yrityksen rahat valuvat? Toiminimi vai osakeyhtiö? Kuinka monta lauantaita kuluu vuosilomaan?
Tuttua, eikö totta! Pohditaan yhdessä ja tehdään yrittäjäarjestasi helpompaa.

Kaikki käymämme keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Mikäli et löydä tarvitsemaasi apua valmiista paketeistamme ota yhteyttä. Räätälöimme tarpeisiisi sopivan täsmätuotteen mielellämme.

Hinnoittelu

Parituntisessa tapaamisessa käymme läpi yrityksesi nykyistä hinnoittelustrategiaa ja miten sitä voisi kehittää kannattavammaksi.

Teemme erilaisia vaihtoehtoisia laskelmia, joiden avulla konkreettisesti näet mitä vaikutusta vaikkapa alennuksilla on yrityksesi tulokseen.

Saat laatimamme laskurit itsellesi käyttöön, joita voit jatkossakin hyödyntää hinnoittelupohdinnoissasi.

Hinta: 390 € + alv

Yrityksesi tärkeät numerot

Aamu- tai iltapäivätapaamisen aikana opit lukemaan kirjanpitoraportteja ja ymmärtämään mitä mikäkin rivi kertoo. Opit myös mitä eroa on tuloslaskelmalla ja taseella ja mitä numerot kertovat yrityksestäsi.

Sparraajasi kertoo mihin lukuihin olisi hyvä kiinnittää erityistä huomiota ja mitä lukuja muuttamalla yrityksesi voisi paremmin.

Hinta: 390 € + alv

Luo hyvä alihankintasuhde

Aamu- tai iltapäivätapaamisessa käymme yhdessä läpi mitä olisi hyvä ottaa huomioon alihankintasopimusta laadittaessa ja miten yrityksellesi sopiva palkkiomallijärjestelmä voisi rakentua.

Tarkastelemme myös verottajan tulkintaa siitä, missä tapauksissa alihankintasuhde katsotaan työsuhteeksi.

Hinta: 390 € + alv

Alihankkija vai työntekijä?

Parituntisessa tapaamisessa käymme läpi mitä tulisi ottaa huomioon kun miettii ottaako alihankkijan vai palkkaako työntekijän.

Hinta: 290 € + alv

Toiminimestä Osakeyhtiöksi

Parituntisessa tapaamisessa käymme läpi milloin yhtiömuodon muutos on järkevää verotuksellisesti, miten yhtiömuodonmuutos näkyy yrityksen arjessa ja mitä käytännön toimenpiteitä tulee tehdä yhtiömuotoa muutettaessa.

Hinta: 290 € + alv

Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen alkeet

Parituntisessa tapaamisessa käymme läpi alkeet työnantajana toimimisessa.

Mitä olisi hyvä ottaa huomioon työsopimusta laadittaessa ja mitä vakuutuksia tulee ottaa? Miten palkanmaksu ja erilaiset palkkailmoitukset hoidetaan?

Lisäksi käymme läpi henkilöstöhallinnon pikkuniksejä.

Hinta: 290 € +alv

Asiakkaamme kertovat