Mikä on tuloslaskelma?

Tuloslaskelma kertoo yrityksen kannattavuudesta ja on tärkeä työkalu liiketoiminnan kehittämiseen.

Tuloslaskelmasta nähdään yrityksen tulot ja kulut tietyllä ajanjaksolla, sekä yrityksen liikevoitto. Ajanjakso voi olla esimerkiksi tietty kuukausi tai tilikausi.

Tuloslaskelmaa analysoidessa kannattaa tarkastella myös tasetta. Tase kertoo yrityksen varallisuuden ja velat tarkastelujakson päättymispäivänä.

Jokaisen yrittäjän tulisi osata lukea tuloslaskelmaa ja tulkita sen lukuja. Jos kaipaat apua päästäksesi alkuun, tässä tuloslaskelman lyhyt oppimäärä pienyrittäjälle.

Liikevaihto ja tulos

Ensimmäisenä tuloslaskelmassa tulee vastaan liikevaihto. Liikevaihto tarkoittaa yrityksen alvitonta myyntiä. Liikevaihto kiinnostaa usein eniten, vaikka se ei kerro yrityksen kannattavuudesta oikeastaan mitään.

Kannattavuuden ja katteen arvioimista varten täytyy tutustua yrityksen kulurakenteeseen, joka löytyy tuloslaskelmassa myyntien alta. Vähentämällä liikevaihdosta kaikki yrityksen kulut saadaan yrityksen tulos. Tulos kertoo kuinka paljon yritys on tehnyt voittoa tai tappiota tarkastellulla ajanjaksolla.

Ostot, henkilöstökulut, muut kulut

Liikevaihdosta vähennetään yritystoiminnan ostot ja muut kulut. Ostoja ovat esimerkiksi myytävien tavaroiden tai palvelujen tuottamiseen liittyvät aine-, tarvike- ja tavaraostot sekä alihankintapalvelut. Henkilöstökuluja ovat työntekijöiden palkat sekä palkan sivukulut, kuten eläke- ja sosiaaliturvamaksut. Muita liiketoiminnan kuluja ovat muun muassa hallintokulut, matkakulut, edustuskulut, toimitilakulut, markkinointikulut ja ohjelmistokulut. Lisäksi tuloslaskelmassa näkyy mahdolliset poistot ja arvonalentumiset.

Yrittäjän olisi tärkeää seurata yrityksen katetta. Yrityksen kannattavuuden osalta ongelma on harvoin siinä että tuhlattaisiin liikaa rahaa juokseviin kuluihin. Suurin ongelma on usein se, että kateajattelu puuttuu kokonaan. Tämä korostuu etenkin palvelualalla, jossa kate muodostuu henkilöstökuluista. Tällöin liiketoiminnan kehittäminen lähtee työn tuottavuuden seuraamisesta ja parantamisesta.

Tuloslaskelma on työkalu liiketoiminnan kehittämiseen

Tuloslaskelmasta löytyy kompaktissa muodossa paljon tärkeää tietoa liiketoiminnan kehittämistä varten. Moni yrittäjä hyötyisi siitä, että edes kerran yrittäjäuransa aikana tilaisi asiantuntijalta palvelun jossa analysoidaan yrityksen tuloslaskelma ja kerrotaan mitä tuloslaskelmassa tulisi seurata ja mitata.

Me Sukkelassa autamme mielellämme tuloslaskelman analysoinnissa.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää: 

mira@tilitoimistosukkela.fi tai miika@tilitoimistosukkela.fi.