Tuloslaskelman analysointi

Edellisessä blogiartikkelissa Mikä on tuloslaskelma? kävimme läpi tuloslaskelmaa perustasolla. Toivottavasti olet tutustunut yrityksesi tuloslaskelmaan ja sen tarjoamiin tietoihin myynneistä, kuluista ja katteesta.

Usein tuloslaskelman ja taseen analysoinnista näkee puhuttavan vain tilinpäätöksen yhteydessä. Mutta näiden yrityksen tärkeiden raporttien analysointia ei suinkaan kannata jättää vain tilinpäätöksen yhteyteen, vaan niitä tulisi vertailla ja analysoida pitkin vuotta, mieluiten jopa kuukausittain.

Seuraavaksi tarkastellaan hieman tarkemmin tuloslaskelmaa ja pohditaan miten sitä voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämiseen.

Onhan kirjanpito ajantasalla?

Ennen kuin tuloslaskelmaa voi ryhtyä analysoimaan, täytyy varmistaa että kirjanpito on tehty oikein ja ettei mitään lukuja puutu.

Huolehdi oma osuutesi kuntoon. Laskuta yrityksen myyntilaskut kuun loppuun mennessä, jotta ne menevät oikean kuun kirjanpitoon. Myös alihankintakulut tulee kohdentaa samalle kuulle kuin niihin liittyvä myynti. Jos kirjanpidosta puuttuu kuitteja, ne kirjataan taseeseen selvitystilille, joka saattaa heikentää seurattavuutta.

Analysoi liikevaihdon ja kulujen kehitystä

Liikevaihto koetaan usein kiinnostavimmaksi luvuksi tuloslaskelmassa, vaikka näin ei välttämättä tulisi olla. Mutta liikevaihtoa tulee silti ehdottomasti seurata ja analysoida.

Vertaa liikevaihtoa edelliseen kuukauteen, kvartaaliin, tilikauteen tai muuhun ajanjaksoon. Onko se nousussa vai laskussa? Monella alalla voi olla huomattavaa sesonkivaihtelua, ja tällöin vertailu kannattaa tehdä myynniltään vastaavien kausien välillä, esimerkiksi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Pelkällä vertailulla ei kuitenkaan päästä pitkälle, vaan sen jälkeen lukuja tulee analysoida. Miksi liikevaihto kasvoi tai laski? Oliko sama trendi kaikissa tuoteryhmissä vai vain joissakin? Oliko vertailukaudella kampanjoita tai markkinointipanostuksia jotka selittävät muutoksen? Jos yritykselläsi on tietty kasvutavoite liikevaihdolle, ollaanko aikataulussa?

Vertaile myös kuluja. Ovatko esimerkiksi henkilöstökulut, myyntikulut tai ohjelmistokulut pompsahtaneet edelliseen vertailukauteen verrattuna? Miksi näin? Panostatko hyvin pienen osan liikevaihdosta markkinointiin? Olisiko syytä kokeilla miten isompi panostus markkinointipalveluihin mahdollisesti kasvattaisi myyntiä ja tulosta?

Kate kertoo kannattavuudesta

Monesti yritys saattaa tavoitella isoa liikevaihtoa, mutta jos kate on huono niin isokaan liikevaihto ei auta. Ensisijaisesti pitäisikin analysoida katetta ja tulosta, ei liikevaihtoa. Liikevaihto voi pysyä samana mutta kate parantua, joten liikevaihdon kasvu ei aina korreloi yrityksen kannattavuuden parantumisen kanssa. Kannattavuutta voi kehittää vaikka liikevaihto pysyisi samana.

Kate riippuu aina toimialasta, mutta esimerkiksi asiantuntijayrityksessä jossa on yrittäjä ja työntekijöitä, kate lasketaan vähentämällä myynnistä henkilöstö- ja alihankintakulut. Jäljelle jäävällä erotuksella tulee pystyä kattamaan juoksevat kulut. Tämän jälkeen jäljelle jää yrityksen voitto, jolla katetaan myös mahdolliset taseessa olevat lainakulut.

Meneehän yrityksesi eteenpäin?

Erityisen olennaista on tietenkin vertailla tulosta. Se mitä jää viivan alle, on loppujen lopuksi kaikkein tärkeintä. Vertaile tulosta edellisiin tilikausiin. Onhan trendi nouseva? Jos ei, on todennäköisesti tarpeen analysoida liiketoimintaa laajemminkin. Tässä kannattaa usein hyödyntää asiantuntijan apua. Yrityksen pitäisi tavalla tai toisella mennä eteenpäin, muuten jossain vaiheessa tulee laskukäyrä.

Eteenpäin meno ei kuitenkaan aina välttämättä tarkoita lisäeuroja tuloksessa, vaan se voi olla myös muunlaista kehittymistä. Pienessä yrityksessä esimerkiksi oman työmäärän väheneminen pitämällä liikevaihto ja tulos ennallaan voi olla haluttua kehitystä. Isommassa organisaatiossa esimerkiksi ammattitaidon kehittäminen, asiakaspalvelun laadun parantaminen tai asiakastyytyväisyyden kehittäminen ovat investoimista tulevaan, joka ei välttämättä heti näy tuloslaskelmassa mutta tulee näkymään siellä tulevina vuosina.

Tärkeintä onkin olla perillä oman yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista ja peilata tuloslaskelmaa ja yrityksen kehitystä niihin. Ovathan omat tavoitteesi kristallinkirkkaat?

Benchmarking – Vertaa yritystäsi kilpailijoihin

Jos tuloslaskelma on hyvin tehty, voit verrata yrityksesi lukuja samalla toimialalla toimiviin kilpailijoihin. Liiketuloksia vertaamalla saat tarkemman kuvan siitä, kuinka yrityksesi pärjää alan muihin yrityksiin nähden.

Kaupparekisteristä voi ostaa edullisesti yritysten tilinpäätöstietoja. Niiden avulla kartutat yleistä toimialatuntemustasi ja saat verrokkeja joihin peilata omaa yritystäsi.

Tilinpäätöstietojen avulla voit analysoida kuinka omalla yritykselläsi menee muihin saman alan toimijoihin verrattuna ja kuinka ne kasvavat. On erityisen hyvä peilata omaa yritystään isompiin toimijoihin ja sen avulla pohtia kuinka omaa liiketoimintaa voisi kehittää.