Ilmoita yrityksen omistajien tiedot edunsaajarekisteriin 1.7.2020 mennessä

with Ei kommentteja
Ilmoita yrityksen omistajien tiedot edunsaajarekisteriin 1.7.2020 mennessä

Rahanpesulaki ja sen pohjana oleva EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että yritys tai yhteisö ilmoittaa tosiasiallisten edunsaajiensa tiedot rekisteröitäviksi ja pitää tiedot ajan tasalla.

Yrityksen täytyy tehdä ilmoitus 1.7.2019 ja 1.7.2020 välisenä aikana ja sen jälkeen aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat. Ilmoitus on maksuton ja se tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa.

Mitkä yritykset tekevät ilmoituksen?
 • Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on tehtävä ilmoitus
 • Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tarvitsee tehdä ilmoitus vain, jos edunsaajana on joku muu kuin yhtiömies
 • Toiminimiyrittäjien ei tarvitse tehdä ilmoitusta
Kuka on edunsaaja?

Edunsaaja on henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

 • hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai toisen yrityksen kautta
 • hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai toisen yrityksen kautta
 • hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä

Huomaathan, että ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa. Tällöin yhtiö ilmoittaa, että sillä ei ole edunsaajia. Siinä tapauksessa edunsaajina pidetään yhtiön hallitusta tai toimitusjohtajaa. Rahanpesulain mukaisesti PRH merkitsee kaupparekisteriin osakeyhtiön edunsaajiksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan.

Mitkä tiedot rekisteriin ilmoitetaan?
 • nimi
 • henkilötunnus tai syntymäaika
 • kansalaisuus
 • kotimaa
 • kotikunta
 • määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus
Miten ilmoitus tehdään?

Tee maksuton ilmoitus sähköisesti YTJ-palvelussa: asiointi.ytj.fi/ytjap

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Ilmoituksen allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies.

Ilmoittamisen voi hoitaa yrityksen puolesta myös kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies, esimerkiksi tilitoimiston työntekijä. Valtuutuksen annat YTJ-palvelussa. Lue lisää valtuutuksen antamisesta ytj.fi-sivuilta.

Lue lisää ilmoittamisesta täältä: prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot_heinakuusta_2019_alkaen.html