Palkkaa vai osinkoa – Osakeyhtiö mahdollistaa verosuunnittelun

Osakeyhtiössä varoja voi tulouttaa palkkana, osinkona tai näiden yhdistelmänä.

Yrityksen verosuunnittelulla pyritään optimoimaan niin yrityksen kuin yrittäjän tai osakkaan henkilökohtaisesti maksamat verot siten, että kokonaisverorasitus on mahdollisimman pieni.

Toisin kuin toiminimiyrityksessä, jossa koko tilikauden tulos verotetaan pääsääntöisesti yrittäjältä henkilökohtaisesti ansiotulona, on osakeyhtiössä yrittäjän mahdollista vaikuttaa henkilökohtaisesti verotettavaan tuloonsa. (Lue myös: Osakeyhtiö vai toiminimi?)

Osakeyhtiössä yrittäjä maksaa henkilökohtaisesti veroja vain niistä tuloista jotka hän nostaa yhtiöstä itselleen joko palkkana tai osinkona. Osakeyhtiö maksaa yrityksen tilikauden verotettavasta tuloksesta 20 % yhteisöveron, mutta yrittäjälle maksettava palkka vähentää tätä tulosta. Yrittäjän nostama palkka verotetaan ansiotulona, ja osinko verotetaan pääomatulona tai ansiotulona riippuen osingon määrästä ja yhtiön nettovarallisuudesta.

Osakeyhtiössä yrittäjä voi valita, haluaako nostaa säännöllisesti täyttä palkkaa vai mahdollisesti pienempää palkkaa kerryttäen yrityksen omaa pääomaa, tavoitteena päästä nostamaan osinkoja alhaisemmalla veroprosentilla.

Paras lähtökohta eri mallien vertailuun onkin aina yrittäjän rahantarve. Varojen tulouttamiseen vaikuttaa se, kuinka paljon nettotuloja halutaan nostaa ja millä aikataululla.

Miten osinkoa jaetaan?

Mitä enemmän yrityksellä on omaa pääomaa, sitä enemmän on mahdollista nostaa kevyemmin verotettua osinkotuloa. Osinkotulon verotukseen vaikuttaa yrityksen nettovarallisuus ja nostettavan osingon määrä.

Kun tilinpäätös on tehty, tiedetään yrityksen jakokelpoiset varat ja yhtiökokous päättää voitonjaosta. Mutta jotta yrityksellä olisi mahdollisimman paljon jakokelpoisia varoja joista osinkoja maksetaan, kannattaa verosuunnittelua tehdä pitkäjänteisesti ja hyvissä ajoin ennen tilikauden loppua.

Kuinka osinkotuloa verotetaan?

Listaamattomasta yhtiöstä nostetun osingon verokohtelu riippuu osakkeiden matemaattisesta arvosta. Osakkeiden matemaattinen arvo lasketaan yhtiön edellisenä verovuonna päättyneen tilikauden taseen perusteella. Osakkeen matemaattinen arvo saadaan jakamalla yhtiön nettovarallisuus (varat – velat) osakkeiden lukumäärällä.

Jos yritykselle on kertynyt mukavasti omaa pääomaa, voidaan tietty määrä osinkoja nostaa melko alhaisella veroprosentilla. Mikäli nostettavan osingon osuus on enintään 8 % yrityksen omasta pääomasta ja osingon määrä on enintään 150 000 € per henkilö, on osinkotulon veroaste 7,5 %.

Tässä kohtaa on hyvä pitää mielessä, että esimerkiksi 8 % 100 000 eurosta on vain 8 000 €. Eli yrityksen tuloksentekokyky täytyy olla melko suuri, jotta kevennetystä osinkoverosta pääsee kunnolla hyötymään.

Kannattaa myös muistaa, että osinkopotista on jo maksettu 20 %:n yhteisövero. Maksettavat osingot eivät ole yritykselle vähennyskelpoisia, toisin kuin palkkamenot.

Milloin kannattaa nostaa palkkaa ja milloin osinkoa?

Pienillä tulotasoilla tulot kannattaa yleensä ottaa palkkana osinkojen sijaan, sillä ansiotuloverotus tulee silloin edullisemmaksi.

Isommilla tulotasoilla palkkaa kannattaa usein nostaa noin 40 000 € saakka (jollei yrittäjälle tule palkkatuloa muualta) ja nostaa loput osinkoina.

Kovaa tulosta tekevän yrityksen ei kuitenkaan välttämättä kannata nostaa kaikkea mahdollista rahaa ulos yrityksestä. Yrityksen varoja voi esimerkiksi sijoittaa ja näin kerryttää yrityksen varallisuutta.

Verohyödyn maksimointi

Kun palkkasumma on maltillinen ja yrityksellä on jonkin verran nettovarallisuutta, kannattavin vaihtoehto on usein palkan ja osinkojen yhdistelmä.

Meillä Sukkelassa on käytössä ohjelma, jonka avulla pystymme vertailemaan palkka-, osinko-, ja yhdistelmämallia laskeaksemme parhaan mahdollisen vaihtoehdon yksilöllisesti. Toivotun nettotulon perusteella voimme laskea optimaalisen palkka- ja osinkotulojen suhteen.

Haluatko tietää, miten sinun yrityksesi varoja kannattaisi tulouttaa verotaakan minimoimiseksi? Ota yhteyttä ja selvitetään kannattavin malli juuri sinulle: 

[email protected] tai [email protected].

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Tilitoimisto Sukkela on yli sadan yrityksen strateginen kumppani. Huolehdimme PK-yritysten elinkaaresta aina taloushallinnosta, verosuunnittelusta ja kannattavuuden optimoinnista liiketoiminta- tai yrityskauppaan asti.

Lue lisää aiheesta

SMART-tavoitteet auttavat kehittämään liiketoimintaa

SMART-tavoitteet auttavat kehittämään liiketoimintaa Yrityksen tavoitteiden asettaminen on yksi liiketoiminnan kehittämisen kulmakivistä. SMART-tavoitteet auttavat siinä. Ilman mielekkäitä tavoitteita yritystoiminnasta tulee pelkkää päivittäistä puurtamista ja olosuhteiden

Read More »

Kate kertoo yrityksen kannattavuudesta

Kate kertoo yrityksen kannattavuudesta Kateajattelu on olennainen osa liiketoiminnan kannattavuutta ja kehitystä, mutta valitettavan monesta pienyrityksestä se puuttuu kokonaan. Monesti yritys saattaa tavoitella isoa liikevaihtoa,

Read More »

Tilitoimistoa vaihtamassa?

Tilitoimiston vaihto voi kannattaa Tilitoimistoissa on eroja. Hyvä tilitoimisto tuo mielenrauhaa yrittäjälle ja on yksi yrityksen tärkeimmistä kumppaneista. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään mitä kumppaniltaan

Read More »