Yrityksen verosuunnittelu osakeyhtiössä

Yrityksesi tarpeisiin räätälöityä verosuunnittelua

 

Yrityksen verotus ja verosuunnittelu – tai vero-optimointi – on erittäin suositeltavaa kaikille osakeyhtiöille ja yrittäjille. Se ei tarkoita veronkiertoa vaan fiksua suunnittelua. Autamme yrityksiä ja yrittäjiä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvissä asioissa. Verosuunnittelulla pyritään optimoimaan niin yrityksen kuin yrittäjän tai osakkaan henkilökohtaisesti maksamat verot siten, että kokonaisverorasitus on mahdollisimman pieni.

Yrityksen verosuunnittelua kannattaa tavallisesti tehdä pitkäjänteisesti tilikauden aikana, tilinpäätöksen yhteydessä sekä myös esimerkiksi yrityksen myyntitilanteessa. 

Tarvitsetko apua yrityksen verosuunnittelussa?

Autamme yrityksiä ja yrittäjiä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvissä asioissa. 

Osakeyhtiön verosuunnittelu kannattaa

Suurin osa yrittäjistä haluaa nostaa yrityksestään mahdollisimman paljon tuloja mahdollisimman vähin veroseurauksin. Se onnistuu vain hyvän verosuunnittelun avulla.

Osakeyhtiössä on yrittäjän mahdollista vaikuttaa henkilökohtaisesti verotettavaan tuloonsa – toisin kuin toiminimiyrityksessä, jossa koko tilikauden tulos verotetaan pääsääntöisesti yrittäjältä henkilökohtaisesti ansiotulona. Tähän liittyen kannattaa lukea artikkelimme Osakeyhtiö vai toiminimi

Osakeyhtiön yrittäjällä on useita keinoja nostaa varoja yrityksestään. Tyypillisimmät tavat ovat nostaa palkkaa ja osinkoa sekä erilaisia verovapaita korvauksia kuten kilometrikorvauksia ja päivärahoja. Autamme yritystäsi vero-optimoinnissa pitkällä kokemuksellamme ja kaikin tavoin.

Tilitoimisto Sukkelan tyytyväinen asiakas
Osakeyhtiön yrittäjällä on useita keinoja nostaa varoja yrityksestään. Tyypillisimmät tavat ovat nostaa palkkaa ja osinkoa sekä erilaisia verovapaita korvauksia kuten kilometrikorvauksia ja päivärahoja.
Tilitoimisto Sukkelan tyytyväinen asiakas
Tuli päivä, kun parikymmenvuotias yrityksemme oli uuden alun edessä, ja vastuu liiketoiminnan jatkumisesta ja onnistumisesta yksin minun harteillani.Miikan tuki ja näkemys siitä, mihin fokusoitua, oli arvokasta. Oli hienoa, että oli joku, jonka kanssa jakaa painetta ja joka auttoi omalla osaamisellaan eteen päin.
Minna Lukander
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy
Tilitoimisto Sukkelan tyytyväinen asiakas
Alamme on hektinen ja tarvitsemme kirjanpitäjän, joka osaa auttaa muussakin kuin perinteisessä kirjanpidossa. Suosittelemme ilolla Tilitoimisto Sukkelaa ja Procountoria.
Marita Aalto
Transaktor Europa

Kysy lisää osakeyhtiön verosuunnittelusta

Autamme osakeyhtiöitä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvissä asioissa. 

Rahojen keskeltä nouseva vihreä kasvi kuvastaa sitä, mikä hyöty yrityksen verosuunnittelusta on osakeyhtiölle.

 

Yrityksen verosuunnittelu: ensin verottomat tulot, sitten palkka ja osingot

Tulojen tulouttaminen kannattaa aloittaa verottomista tuloista, joita ovat esim. päivärahat ja matkakulut. Verottomat tulot ovat sekä yhtiölle että osakkaalle edullisin tapa nostaa varoja. Päivärahojen ja matkakulujen pitää tietysti aina pohjautua todellisiin kuluihin. Seuraavaksi on järkevää nostaa palkkaa vuositasolla 30000-40000 euroa. Silloin tuloveroprosentti jää alle 26%, mikä on osinkojen minimikokonaisverorasitus. 

Tämän jälkeen kannattaa miettiä osinkojen nostamista.

Yrityksen verosuunnittelussa tulisi käyttää suuntaa-antavasti seuraavaa varojen nostojärjestystä:

  1. verovapaat korvaukset kuten kilometrit ja päivärahat.
  2. palkka noin 30 000 – 40 000 €, jolloin veroprosentti on noin 26%.
  3. huojennettu osinko, max. 8 % yhtiön nettovarallisuudesta.
  4. ansiotulo-osinko / palkka siihen asti, että veroprosentti on noin 30%.
  5. vuokratulot, korkotulot ja muut yhtiölle vähennyskelpoiset, henkilöverotuksessa pääomatuloverona verotettavat erät, veroprosentti 30 / 34 %.

Yrityksen verosuunnittelussa tulisi puolestaan välttää seuraavia asioita:

  1. Liian iso palkka. 
  2. Rahan lainaaminen yhtiöltä. 
  3. Pelkkien osinkojen nostaminen. 
  4. Korvaukset tai vuokrat, jotka eivät perustu reaalitapahtumiin tai käypiin arvoihin. 

 

Yrityksen verotus – miten osakeyhtiötä verotetaan?

Kun puhutaan yrityksen verosunnittelussa omistajavetoisissa osakeyhtiöissä, on usein tarpeen ajatella niin yrityksen kuin osakkaan verotusta kokonaisuutena. Optimaalisin tulos saadaan, kun huomioidaan sekä osakeyhtiön maksama yhteisövero että osakkaan henkilökohtaisessa verotuksessa maksamat yhtiöstä saamansa tulon verot. Hyvin toteutettu verosunnittelu on ennakoivaa ja pitkäjänteistä, useita vuosia eteenpäin katsovaa toimintaa.

 

Kaatunut lasipurkki, josta tulee ulos rahaa kuvastaa yrityksen verosuunnittelun tärkeyttä.

 

Henkilökohtainen talous on tärkeä osa verosuunnittelua


Verosuunnittelun lähtökohtana on yrittäjän rahantarve henkilökohtaisessa taloudessa. Vaikka yrittäjä voi toki yrityksestään nostaa palkkaa pankkitilin saldon puitteissa miten haluaa, on verosuunnittelua hankala toteuttaa mikäli yrittäjällä ei ole käsitystä henkilökohtaisen taloutensa menojen suuruudesta. Ensimmäiseksi olisikin syytä käydä läpi oman henkilökohtainen talous ja miettiä, minkälainen nettosumma rahaa tarvitaan sen pyörittämiseen. Tämän jälkeen päästään miettimään mikä olisi verotehokkain tapa kotiuttaa kyseinen summa osakeyhtiöstä. Usein tämä on palkan ja osingon yhdistelmä.

Osakeyhtiö maksaa tuloveroa 20 % voitostaan. Yrittäjän henkilöverotus muodostuu progressiivisesta ansiotulosta ja pääomatulosta, jonka veroprosentti on alle 30 000 euron pääomatuloilla 30 % ja yli 30 000 euron pääomatuloilla 34 %. Se millä keinoin ja minä ajankohtana varat kotiutetaan osakeyhtiöstä yrittäjälle määrittelee miten tulo henkilöverotuksessa verotetaan.

Yrittäjällä on useita keinoja nostaa varoja yrityksestään. Tyypillisimmät ovat palkka ja osinko sekä erilaiset verovapaat korvaukset kuten kilometrikorvaukset ja päivärahat. Yrittäjä voi myös käypään hintaan vuokrata yhtiölle henkilökohtaisessa omistuksessaan olevaa omaisuutta kuten liikehuoneiston, ja saada sitä kautta tuloja yhtiöstä. Mikäli yritys tarvitsee rahoitusta, voi yrittäjä lainata yhtiölleen rahaa ja saada korkotuloja. Yrittäjä voi myös saada SVOP-palautusta yhtiöstä, mikäli yhtiössä on SVOP-rahasto. Varojen nostotapoja mietittäessä on hyvä tiedostaa, mitkä erät pienentävät yrityksen tilikauden tulosta. Esimerkiksi palkka pienentää tulosta, mutta osinkojen nosto ei. Näin ollen ei ole järkevää esimerkiksi nostaa pelkkää osinkoa, koska pienillä palkkasummilla ansiotuloveroprosentti on alle osakeyhtiön yhteisöveron 20%. (Tilanne on toki erilainen, jos yrittäjä saa palkkatuloja muualta).

Liiketoimia ja verotusta valvotaan


On tärkeää huomioida, että yhtiön ja yrittäjän väliset liiketoimet ovat tarkkaan säädeltyjä ja niiden pitää perustua aitoon tarpeeseen ja käypiin arvoihin. Myöskään mihinkään kyseenalaisiin keinoihin kuten ajopäiväkirjan väärentämiseen ei tule ryhtyä. Rahan lainaaminen omasta yhtiöstä eli osakaslaina on raskaasti verotettua ja se on aina maksettava yhtiölle takaisin, joten sitä ei voi suositella.

Asiantuntijamme auttavat yrityksesi verosuunnittelussa

Autamme yrityksiä ja yrittäjiä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvissä asioissa.

Lue lisää aiheesta

SMART-tavoitteet auttavat kehittämään liiketoimintaa

SMART-tavoitteet auttavat kehittämään liiketoimintaa Yrityksen tavoitteiden asettaminen on yksi liiketoiminnan kehittämisen kulmakivistä. SMART-tavoitteet auttavat siinä. Ilman mielekkäitä tavoitteita yritystoiminnasta tulee pelkkää päivittäistä puurtamista ja olosuhteiden

Lue lisää »

Kate kertoo yrityksen kannattavuudesta

Kate kertoo yrityksen kannattavuudesta Kateajattelu on olennainen osa liiketoiminnan kannattavuutta ja kehitystä, mutta valitettavan monesta pienyrityksestä se puuttuu kokonaan. Monesti yritys saattaa tavoitella isoa liikevaihtoa,

Lue lisää »

Tilitoimistoa vaihtamassa?

Tilitoimiston vaihto voi kannattaa Tilitoimistoissa on eroja. Hyvä tilitoimisto tuo mielenrauhaa yrittäjälle ja on yksi yrityksen tärkeimmistä kumppaneista. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään mitä kumppaniltaan

Lue lisää »