SMART-kriteereillä tavoitteista todeksi

with Ei kommentteja

Tavoitteiden asettaminen on yksi liiketoiminnan kehittämisen kulmakivistä. Ilman mielekkäitä tavoitteita yritystoiminnasta tulee pelkkää päivittäistä puurtamista ja olosuhteiden vietävänä ajelehtimista.

Asettamalla itsellesi mielekkäitä tavoitteita saat päämäärän jonka eteen jaksat ponnistella päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen.

SMART-menetelmä on toimiva tapa tavoitteenasettelun arviointiin. Epämääräisten toiveiden ja haaveiden sijaan SMART-tavoite on selkeästi määritelty, mitattavissa oleva ja relevantti.

SMART -akronyymi tulee sanoista Specific, Measurable, Achievable, Relevant ja Time-bound. Suomeksi sama akronyymi voisi muodostua näin:

Selkeästi määritelty
Mitä haluat saavuttaa ja miksi?
Miten aiot saavuttaa tavoitteen?

Mitattavissa
Mistä tiedät, kun tavoite on saavutettu?
Miten mittaat edistystä?

Aikaan sidottu
Mihin mennessä haluat saavuttaa tavoitteen?
Mikä on välitavoitteiden aikataulu?

Realistinen
Onko tavoitteen saavuttaminen realistista nykyisillä resursseilla ja asetetussa määräajassa?

Tavoittelemisen arvoinen
Miksi haluat saavuttaa tavoitteen? Onko tavoite oikeasti olennainen yritykselle tai sinulle? Onko tavoite linjassa pidemmän aikavälin tavoitteiden kanssa?

Esimerkiksi “lisää myyntiä” tai “enemmän asiakkaita” on epäselvä tavoite vailla minkäänlaista konkretiaa. Sen sijaan “5 uutta asiakasta seuraavan kolmen kuukauden aikana” tai “kuluvan tilikauden tuloksen parantaminen 15 % viime tilikauteen verrattuna” ovat hyvin asetettuja tavoitteita, mikäli niiden saavuttaminen on lisäksi realistista ja tavoittelemisen arvoista (on esimerkiksi resursseja ottaa uusia asiakkaita).

Tavoitteita asettaessasi muista myös aina ensin miettiä miksi kyseinen tavoite on sinulle tai yrityksellesi tärkeä. Sen jälkeen suunnittele miten aiot oikeasti saavuttaa sen. Esimerkiksi “myynnin tuplaaminen ensi vuonna” voi olla mitattavissa, selkeästi määritelty ja jopa realistinen, mutta mieti myös mitä se oikeasti tarkoittaa käytännössä. Onko sinulla resursseja palvella tuplamäärää asiakkaita nykyisillä prosesseilla? Miten aiot lisätä myyntiä tai hankkia uusia asiakkaita? Pelkkä tavoitteen asettaminen ei riitä, jos et myös mieti mitä konkreettisia toimia aiot tehdä sen saavuttamiseksi ja millä aikataululla.

Muista myös tarkastella itse tavoitetta. Miksi haluat tuplata myynnin? Jos myyntiä lisäämällä haluat enemmän tuloja (vaikka palkkatulona tai osinkoina), parempaan tulokseen voisit päästä jos keskityt myynnin lisäksi myös katteen parantamiseen.

Tuloksen parantaminen on tietysti oikein hyvä ja kannatettava tavoite yrittäjälle kuin yrittäjälle, kunhan tiedät miksi se on sinulle itsellesi tärkeää. Harvaa meistä pitkän päälle motivoi pelkät prosentit tuloslaskelmassa. Mutta jos esimerkiksi varallisuuden kartuttaminen tarkoittaa turvattuja eläkepäiviä, tai ansiotulojen kasvattaminen mahdollisuutta hankkia unelmien vapaa-ajan asunto saaristosta, jaksaa tavoitteiden eteen ponnistella pitkäjänteisemmin. Tärkeintä onkin asettaa tavoitteita jotka ovat itselle merkityksellisiä.