Yrityksen kannattavuus ja kasvu

Optimoimme kannattavaa kasvua

Yrityksen kannattavuus lähtee siitä, että optimoimme kannattavaa kasvua sekä voimakkaan kasvuhalukkuuden organisaatioissa että tasaista liiketoimintaa tavoittelevissa yrityksissä. Olemme erikoistuneet erityisesti yrittäjävetoisiin palveluyrityksiin.

Mitä tuloslaskelmasta ja taseesta tulisi seurata ja mitä numerot kertovat yrityksestäsi? Miten vertaudut toimialasi kärkiyrityksiin? Kannattavuus on useiden operatiivisten ja strategisten valintojen kokonaisuus.  Kun niiden riippuvuussuhteet tunnistetaan oikein ja ajoissa, syntyy hyviä asioita.

Autamme yritystäsi kasvamaan kannattavasti

Kannattavuus on useiden operatiivisten ja strategisten valintojen kokonaisuus. Kun niiden riippuvuussuhteet tunnistetaan oikein ja ajoissa, saadaan aikaan hyviä tuloksia.

Yrityksen kannattavuus paranee oikeiden valintojen avulla

Yrityksen kannattavuus edellyttää, että yritys tuottaa suuremman tuoton yrityksen pääomalle, kuin mitä yritys itse joutuu pääomasta maksamaan. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että yritys on kannattava silloin, kun tuloja on enemmän kuin menoja.

Yrityksen pääoman tuottoprosentti lasketaan suhteuttamalla yrityksen liikevoitto yritykseen sitoutuneen pääoman määrään. Liikevoitolla tarkoitetaan voittoa, josta ei vielä ole vähennetty lainojen korkoja ja veroja. Sama liikevoittosumma voi jollekin yritykselle olla erittäin hyvä ja toiselle puolestaan huono. Se riippuu yrityksen ja yrityksen liikevaihdon suuruudesta sekä siihen sijoitetuista pääomista.

Suomalaiset yrittäjät eivät ole perinteisesti olleet kovin kasvuhalusia. Viimeisimmän PK-yritysbarometrin perusteella noin kolme neljästä yrityksestä aikoo pitää henkilökuntamääränsä ennallaan. Kasvu ei olekaan mikään toiminnan edellytys, vaan monelle yrittäjälle riittää oman toimeentulon turvaaminen. Tähän auttaa parhaiten kannattavuuteen keskittyminen.

Tilitoimisto Sukkelan tyytyväinen asiakas
Kannattavuus on useiden operatiivisten ja strategisten valintojen kokonaisuus. Kun niiden riippuvuussuhteet tunnistetaan oikein ja ajoissa, saadaan aikaan hyviä tuloksia.

Yrityksen kannattavuus ja kasvu näkyy siinä, miten lasissa olevista kolikoista kasvaa uutta.

Kannattavuuden lisäksi on hyvä välillä analysoida asiakaskuntaansa, ja eri asiakkaiden kannattavuuksia. Joskus entinen hyvä asiakas onkin muuttunut resurssisyöpöksi jonka katteet ovat romahtaneet. Onneksi nykyisissä sähköisissä kirjanpito-ohjelmissa on tämän seuraamiseen valmiita ratkaisuja.

Pareton periaate tai 80/20-sääntö kuvaa  havaintoa jonka italialainen yhteiskuntatieteilijä Vilfredo Pareto teki joskus 1900-luvun taitteessa vaurauden jakaantumisesta: 20 % omisti 80 %:ia kaikesta maasta Italiassa. Sama periaate toimii myös liiketoiminnassa. Teimme juuri asiakkaalle projektin jossa selvitettiin erilaisten tuotteiden myynnin kannattavuutta. Vuoden myynneistä otettu listaus oli 13 sivua pitkä, ja 80% liikevaihdosta tuli ensimmäisen sivun ensimmäisen kolmanneksen riveistä.

Pystyimme tämän tiedon perusteella tarkentamaan sekä tuotevalikoimaa, hinnoittelua että myymälän sisustusta siten, että parhaiten tuottaville tuotteille saatiin paremmat hyllypaikat, ja muutama tappiollinen tuoteryhmä poistettiin kokonaan.

Asiantuntijamme auttavat yritystäsi kasvamaan kannattavasti

Kannattavuus on useiden operatiivisten ja strategisten valintojen kokonaisuus. Kun niiden riippuvuussuhteet tunnistetaan oikein ja ajoissa, saadaan aikaan hyviä tuloksia.

Lue lisää aiheesta

SMART-tavoitteet auttavat kehittämään liiketoimintaa

SMART-tavoitteet auttavat kehittämään liiketoimintaa Yrityksen tavoitteiden asettaminen on yksi liiketoiminnan kehittämisen kulmakivistä. SMART-tavoitteet auttavat siinä. Ilman mielekkäitä tavoitteita yritystoiminnasta tulee pelkkää päivittäistä puurtamista ja olosuhteiden

Lue lisää »

Kate kertoo yrityksen kannattavuudesta

Kate kertoo yrityksen kannattavuudesta Kateajattelu on olennainen osa liiketoiminnan kannattavuutta ja kehitystä, mutta valitettavan monesta pienyrityksestä se puuttuu kokonaan. Monesti yritys saattaa tavoitella isoa liikevaihtoa,

Lue lisää »

Tilitoimistoa vaihtamassa?

Tilitoimiston vaihto voi kannattaa Tilitoimistoissa on eroja. Hyvä tilitoimisto tuo mielenrauhaa yrittäjälle ja on yksi yrityksen tärkeimmistä kumppaneista. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään mitä kumppaniltaan

Lue lisää »