Kate kertoo yrityksen kannattavuudesta

Kateajattelu on olennainen osa liiketoiminnan kannattavuutta ja kehitystä, mutta valitettavan monesta pienyrityksestä se puuttuu kokonaan. Monesti yritys saattaa tavoitella isoa liikevaihtoa, mutta jos kate on huono niin isokaan liikevaihto ei auta.

Vaikka liikevaihto on tärkeä mittari, ensisijaisesti yrityksessä tulisikin analysoida katetta ja tulosta. Liikevaihto voi pysyä samana mutta kate parantua, joten liikevaihdon kasvu ei aina korreloi yrityksen kannattavuuden parantumisen kanssa. Kannattavuutta voi kehittää vaikka liikevaihto pysyisi samana.

Moni yrittäjä keskittyy ensisijaisesti karsimaan kuluja parantaakseen tulosta, vaikka yrityksen kannattavuuden osalta ongelma on harvoin siinä että tuhlattaisiin liikaa rahaa juokseviin kuluihin. Isompi ongelma on usein se, että kate ei ole kohdallaan.

Miten kate lasketaan?

Seuraa tuloslaskelmasta myyntiä ja siihen suoraan kohdistuvia kuluja, jotta saat selville yrityksen katteen. Esimerkiksi asiantuntijayrityksessä jossa on yrittäjä ja työntekijöitä, myyntiin suoraan liittyviä kuluja ovat ensisijaisesti henkilöstö- ja alihankintakulut. Kate lasketaan tällöin vähentämällä nämä kulut myynneistä. Jäljelle jäävällä erotuksella tulee pystyä kattamaan juoksevat kulut. Tämän jälkeen jää jäljelle yrityksen voitto, jolla katetaan myös mahdolliset taseessa olevat lainakulut.

Perkaa myös läpi kaikki muut yrityksen kulut porautumalla tositetasolle asti, ja tarkista että ne ovat relevantit ja ajantasaiset. Usein yrityksestä voi löytyä vanhentunutta kulua joka turhaan pyörii vuodesta toiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi puhelinluetteloihin tai muihin vastaaviin paikkoihin lähetettävät maksulliset tiedot. Asiantuntijapalveluja myyvillä yrityksillä esimerkiksi ohjelmistokulut saattavat huomaamatta kasvaa suuriksi, jolloin voi olla hyvä tarkastella olisiko niissä karsittavaa.

Seuraa työn tuottavuutta

Asiantuntijapalveluita myyvillä yrityksillä liiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen lähtee kuitenkin ennen kaikkea työn tuottavuuden seuraamisesta ja parantamisesta.

Varsinkin pienissä organisaatioissa työn tuottavuuden seuraaminen koetaan helposti negatiiviseksi asiaksi tai kyttäämiseksi. Tämän takia jätetään laskematta kuinka paljon työntekijät tuovat rahaa sisään kuukaudessa. Mutta työn tuottavuuden seuraamisen voi kuitenkin hoitaa myös hienovaraisesti ja rakentavasti.

Asiantuntijapalveluja myyvällä yrityksellä vähintään noin 10 % liikevaihdosta pitäisi jäädä tulokseksi. Jos näin ei ole – ilman että se selittyy vaikkapa ylisuurilla palkoilla – tulisi miettiä mitä yritystoiminnassa voisi tehdä toisin. Tässä kannattaa usein hyödyntää asiantuntijan apua.

Kaipaako yrityksesi asiantuntijan kateanalyysia tai apua työn tuottavuuden seurantaan?

Me Sukkelassa osaamme auttaa.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää: 

mira@tilitoimistosukkela.fi tai miika@tilitoimistosukkela.fi.