Osakeyhtiön muistilista pienyrittäjälle

Milloin yhtiökokous on pidettävä? Kuinka monta jäsentä hallituksessa on oltava? Entä onko yrityksemme tilintarkastusvelvollinen?

Osakeyhtiön pyörittämiseen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia on joskus vaikea muistaa. Tässä lyhyt kertaus osakeyhtiön velvollisuuksista kiireiselle pienyrittäjälle.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien muodostama yhtiökokous käyttää ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm. tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta tulevalle tilikaudelle sekä näiden palkkioista.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Kokouskutsussa on mainittava yhtiön nimi, kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikassa, ellei yhtiöjärjestys toisin määrää. Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Hallitus

Osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Hallituksessa on oltava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä, on hallituksessa oltava vähintään yksi varajäsen. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous.

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Tilinpäätös

Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen tulee sisältää tuloslaskelma, tase sekä liitetiedot joista selviää yrityksen taloudellinen tilanne ja tuloksen muodostuminen. Tilinpäätöstiedot ovat julkisia.

Tilintarkastus

Tilintarkastusvelvollisuus riippuu osakeyhtiön koosta. Osakeyhtiön on valittava yritykselle tilintarkastaja, jos vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Tilitoimisto Sukkela on yli sadan yrityksen strateginen kumppani. Huolehdimme PK-yritysten elinkaaresta aina taloushallinnosta, verosuunnittelusta ja kannattavuuden optimoinnista liiketoiminta- tai yrityskauppaan asti.

Lue lisää aiheesta

SMART-tavoitteet auttavat kehittämään liiketoimintaa

SMART-tavoitteet auttavat kehittämään liiketoimintaa Yrityksen tavoitteiden asettaminen on yksi liiketoiminnan kehittämisen kulmakivistä. SMART-tavoitteet auttavat siinä. Ilman mielekkäitä tavoitteita yritystoiminnasta tulee pelkkää päivittäistä puurtamista ja olosuhteiden

Read More »

Kate kertoo yrityksen kannattavuudesta

Kate kertoo yrityksen kannattavuudesta Kateajattelu on olennainen osa liiketoiminnan kannattavuutta ja kehitystä, mutta valitettavan monesta pienyrityksestä se puuttuu kokonaan. Monesti yritys saattaa tavoitella isoa liikevaihtoa,

Read More »

Tilitoimistoa vaihtamassa?

Tilitoimiston vaihto voi kannattaa Tilitoimistoissa on eroja. Hyvä tilitoimisto tuo mielenrauhaa yrittäjälle ja on yksi yrityksen tärkeimmistä kumppaneista. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään mitä kumppaniltaan

Read More »