sukkela_nutshell

Uusi rahanpesulaki ja tilitoimistot pähkinänkuoressa

Uusi rahanpesulaki astui voimaan vuoden 2017 kesäkuussa ja se toi mukanaan uudistuksia, jotka koskevat valtaosaa yrityksistä. Muutokset astuvat voimaan asteittain vuoteen 2020 mennessä.

Moni meistä on ehtinyt kummastelemaan pankkien suorittamaa ”kuulustelua” yrityksen ja yrittäjän poliittisista kytköksistä ja raha-asioista. Nyt tuo pankkimaalimasta tuttu asiakkaiden tunnistamisvelvoite ulotetaan koskemaan myös muita tavalla tai toisella yritysten finanssiasioiden kanssa kosketuksissa olevia toimijoita.

 

Uusi rahanpesulaki velvoittaa myös tilitoimistoja, joiden on muiden rahanpesulaissa mainittujen ilmoitusvelvollisten tapaan tehtävä riskiarvio vuoden 2017 loppuun mennessä. Riskiarvio sisältää toimet, joiden avulla ilmoitusvelvollinen huolehtii tulevaisuudessa rahanpesulain keskeisistä velvoitteista, jotka ovat asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen sekä velvollisuus ilmoittaa rahanpesuepäilyistä Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle.

Lain vaikutus yrityksiin

Yritysten kannalta uuden rahanpesulain keskeisin sisältö liittyy edunsaajarekisteriin. Kaikkien oikeushenkilöiden (pl. pörssiyhtiöt) on ilmoitettava tosiasialliset edunsaajansa Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämiin rekistereihin 30.6.2019 mennessä. PRH tiedottaa myöhemmin, miten tosiasialliset edunsaajat ilmoitetaan. Päivitämme tiedon myös tähän artikkeliin heti, kun se on saatavilla.

 

Osakeyhtiön hallituksen on rahanpesulain mukaan pidettävä osake- ja osakasluettelon rinnalla lisäksi edunsaajarekisteriä eli luetteloa yhteisön tosiasiallisista edunsaajista. Luetteloon merkitään omistajan tai edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Edunsaajarekisterin tiedot on annettava pyynnöstä ilmoitusvelvolliselle taholle, kuten tilitoimistolle.

Tosiasiallinen edunsaaja

Luonnollinen henkilö, joka joko omistaa oikeushenkilön tai muuten käyttää määräysvaltaa oikeushenkilössä. Yhteisöjen osalta tosiasiallisena edunsaajana pidetään henkilöä, jolla on yli 25 prosentin omistus tai ääniosuus yhteisössä.

 

Mikäli tällainen omistus- tai äänivaltaosuus on toisen oikeushenkilön hallussa, on yhteisön selvitettävä, ketkä luonnolliset henkilöt voivat tehdä itsenäisesti päätöksiä omistavassa oikeushenkilössä. Asema voi perustua muun muassa osakassopimukseen.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Tilitoimisto Sukkela on yli sadan yrityksen strateginen kumppani. Huolehdimme PK-yritysten elinkaaresta aina taloushallinnosta, verosuunnittelusta ja kannattavuuden optimoinnista liiketoiminta- tai yrityskauppaan asti.

Lue lisää aiheesta

SMART-tavoitteet auttavat kehittämään liiketoimintaa

SMART-tavoitteet auttavat kehittämään liiketoimintaa Yrityksen tavoitteiden asettaminen on yksi liiketoiminnan kehittämisen kulmakivistä. SMART-tavoitteet auttavat siinä. Ilman mielekkäitä tavoitteita yritystoiminnasta tulee pelkkää päivittäistä puurtamista ja olosuhteiden

Read More »

Kate kertoo yrityksen kannattavuudesta

Kate kertoo yrityksen kannattavuudesta Kateajattelu on olennainen osa liiketoiminnan kannattavuutta ja kehitystä, mutta valitettavan monesta pienyrityksestä se puuttuu kokonaan. Monesti yritys saattaa tavoitella isoa liikevaihtoa,

Read More »

Tilitoimistoa vaihtamassa?

Tilitoimiston vaihto voi kannattaa Tilitoimistoissa on eroja. Hyvä tilitoimisto tuo mielenrauhaa yrittäjälle ja on yksi yrityksen tärkeimmistä kumppaneista. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään mitä kumppaniltaan

Read More »