Mitä pienyrittäjän tulisi seurata taseesta?

Aiemmin Sukkelan blogissa olemme tutustuneet tuloslaskelman perusteisiin sekä tuloslaskelman analysointiin. Tuloslaskelman lisäksi tase on toinen tärkeä yrityksen raportti ja jokaisen yrittäjän tulisi osata tulkita sitä edes auttavasti. Tässä artikkelissa käydään läpi taseen olennaisimmat asiat pienyrittäjälle.

Tase kertoo yrityksen varat ja velat

Tase kertoo yrityksen varallisuuden ja velat tilikauden tai muun tarkastelujakson päättymispäivänä. Tase kertoo siis yrityksen tämänhetkisen varallisuustilanteen.

Katsomalla pelkkää tuloslaskelmaa ei saada täyttä kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tuloslaskelma saattaa esimerkiksi näyttää tilikauden erinomaisen tuloksen mutta ei sitä, että yritys on pahasti velkaantunut.

Taseen kaikkiin riveihin ei pienyrittäjän ole tarpeen takertua, mutta tarkista säännöllisesti ainakin oma pääoma ja likviditeetti. Käydään nämä tarkemmin läpi alempana.

Taseeseen tutustumista varten pyydä kirjanpitäjältäsi tase-erittely. Tase-erittelystä näkyy mistä yksittäiset erät taseen sisällä koostuvat.

Vastaavaa ja vastattavaa

Tase jaetaan vastaavaan (yrityksen varat) ja vastattavaan (yrityksen velat). Näiden puoliskojen loppusummat menevät aina tasan.

Varallisuuspuolella (vastaavaa) näkyy muun muassa yrityksen mahdollinen sijoitusvarallisuus, myyntisaamiset, pankkitilin saldo ja muita saamisia. Tällä puolella pienyritysten ongelmakohtana on usein myyntisaamiset. Kiireisiltä yrittäjiltä unohtuu maksamattomien myyntilaskujen perintä, jolloin myyntisaamisiin alkaa taseessa kertyä turhaa tavaraa.

Velkapuolella (vastattavaa) näkyy muun muassa yrityksen osakepääoma, edellisten tilikausien voitot ja tappiot, yrittäjien tai muiden tahojen yritykseen tekemät sijoitukset (esim. SVOP-rahasto, pääomalaina), ostovelat, verovelat ja muut velat.

Tässä kohtaa tarkkaavainen lukija saattaa ihmetellä miksi edellisten tilikausien voitot ovat velkapuolella. Tämä johtuu siitä, että yritys on tämän tuloksen velkaa yrityksen omistajille. Samasta syystä myös yrityksen osakepääoma (joka on mahdollisesti sijoitettu yritykseen perustamisvaiheessa) on veloissa.

Oma pääoma

Oma pääoma vaikuttaa osakkaille maksettaviin osinkoihin. Mitä enemmän yrityksellä on omaa pääomaa, sitä enemmän on mahdollista nostaa kevyemmin verotettua osinkotuloa. Oman pääoman tulisi kehittyä ylöspäin ja kasvaa vuosi vuodelta. (Paitsi silloin kun kyseessä on tytäryhtiö josta oma pääoma mahdollisesti ohjataan emoyhtiöön.) Oma pääomaa koostuu muun muassa osakepääomasta, edellisten tilikausien voitoista ja tappioista, pääomalainoista ja SVOP-rahastosta.

Likvidit varat

Likviditeetti kuvaa yrityksen maksuvalmiutta eli kykyä suoriutua lyhytaikaisista veloista. Jokaisella yrityksellä olisi hyvä olla kerrytettynä likvidiä varallisuutta vähintään kolmen kuukauden kiinteiden kulujen verran. Näitä kuluja ovat kaikki ne, jotka täytyy maksaa vaikka myynti olisi nollassa.

Likvidiä varallisuutta on esimerkiksi pankkitilin saldo, verotilin saldo ja muut lyhytaikaiset saamiset. Likvidin varallisuuden tulee vähintään vastata sitä velkaa joka lähiaikoina pitää pystyä maksamaan, esimerkiksi palkat ja sen sivukulut, ostovelat, alv-velka sekä ennakkoverot.

Nopeasti likvidoitavaa varallisuutta ei kuitenkaan kannata välttämättä kasvattaa ikuisuuksiin. Jos esimerkiksi pankkitilille alkaa kertyä paljon rahaa, kannattaa miettiä olisiko tilillä makuuttamisen sijaan järkevämpää sijoittaa varoja jonnekin muualle.

Kaipaatko apua taseen tulkitsemisessa? Me Sukkelassa osaamme auttaa.
Ota yhteyttä ja jutellaan lisää: 
mira@tilitoimistosukkela.fi tai miika@tilitoimistosukkela.fi.